Moje štúdio a jeho pravidlá

Najdôležitejším kritériom v mojom
štúdiu je hygiena kvalitný materiál a nástroje!  
Pracovná miestnosť je pred a po každom zákazníkovi dôkladne vyčistená a dezinfikovaná.  
Pracujem výhradne s jednorazovými komponentmi.
Používam iba EU certifikované farby, ktoré podliehajú veľmi prísnym kontrolám a sú bezolovnaté a sterilné.

Profesionalita nie je arogancia !

Tetovanie považunem za istý druh umenia. Do každého tetovania vkladám srdce i dušu, bez ohľadu na to, aké je tetovanie veľké a aký motív si vyberie zákazník. Mám isté etické a morálne kódexy, v ktorých nerobím ústupky. Ak nie si rozhodnutý/á, aký motív chceš, požiadam ťa, aby si viac popremýšľal/a o svojom budúcom tetovaní a návštevu štúdia zopakoval/a neskôr.

Maloletým zákazníkom sa v mojom štúdiu neposkytujú služby, dokonca ani na základe súhlasu ich rodičov!

Je to moje rozhodnutie a nemusíte ma skúšať prehovoriť.  Za tým si stojím! 

Mám právo odmietnuť tvoje tetovanie!

Nasledujúce dôvody môžu byť rozhodujúce:
• si pod vplyvom drog alebo alkoholu
• berieš lieky, ktoré môžu spôsobiť zlé hojenie tetovania
• trpíš chorobami, ktoré nemôžu zaručiť, že sa tetovanie zahojí 
• si tehotná alebo dojčíš.
• ak nesúhlasím s voľbou motívu, alebo voľbou časti tela

Termín, záloha a vypracovanie návrhu 

Dohodnutý termín tetovania nadobúda platnosť až po zaplatení zálohy. Tá slúži pre mňa ako zabezpečenie. Ak zálohu nezaplatíš, tvoj termín sa ruší a prepadá v prospech prvého zákazníka, ktorý prejaví o tento termín záujem a zloží zálohu. Vyberám zálohu vo výške 50 eur (na veľké tetovania - dlhé sedenia 100 - 150 eur). Táto záloha ti bude odpočítaná z celkovej sumy tetovania na poslednom sedení. Ak sa z nejakého dôvodu nedostavíš na termín bez toho, aby si dal/a včas vedieť (najneskôr 48 hodín pred termínom) záloha prepadá v môj prospech, ako odškodnenie za stratené náklady, čas a škodu, ktorú si mi vypadnutým termínom spôsobil/a. Návrh začnem vypracovávať tiež až po zaplatení zálohy. Ak budeš chcieť xy krát meniť niečo na návrhu, rátaj s tým, že za každú hodinu práce na návrhu navyše ti započítam sumou 30 eur.

Cenu nezjednávam!

Nezabudni, že si kupuješ niečo, čo ťa bude sprevádzať po zvyšok života. Tu šetrenie a vyjednávanie nieje na mieste. Vyjednávať môžeš na trhu, nie u mňa.